Politica de confidențialitate

Prin Politica de confidențialitate, CASOTECA MAGAZIN dorește să vă informeze despre modul în care sunt colectate datele cu caracter personal și cum sunt acestea procesate.

S.C. Links PR BCOMM S.R.L. (denumită în continuare “CASOTECA MAGAZIN“, “www.casoteca.ro/magazin” sau “noi”) este persoană juridică de naționalitate română, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7080/8.06.2011, având cod unic de înregistrare fiscală RO28607593.

Datele personale înseamnă orice date sau informații care ajută la identificarea directă a unui subiect (de exemplu numele, prenumele) sau indirectă (de exemplu, în funcție de profilul creat pentru a transmite oferte personalizate). Anumite informații sunt mai puțin evidente (cum ar fi preferințele și obiceiurile la cumpărături, IP-ul computerului), dar asociate cu persoana subiectului, ajută la identificarea acestuia și se circumscriu astfel noțiunii de ”date personale”.

Datele personale vizează informații privind persoanele fizice, nu persoane juridice. Distincția e importantă pentru că, spre exemplu, numărul de înregistrare de la Registrul Comerțului, Codul fiscal ori alte elemente de identificare ale unor companii nu sunt date cu caracter personal. Mai mult, atunci când o adresă de e-mail ori un număr de telefon vizează in mod clar o persoană juridică (ex. e-mailurile de tip office@ sau telefoanele de la un call-center public al unei companii), atunci nu vorbim despre date cu caracter personal.

Ce informații colectăm

Activitățile de colectare și procesare a datelor sunt guvernate de Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E.

CASOTECA MAGAZIN acționează în calitate de administrator al datelor personale pe care dumneavoastră (în calitate de subiect) ni le furnizați direct sau indirect.

Datele colectate de noi sunt următoarele:

 • Nume și prenume;
 • Adresa;
 • Adresă de e-mail;
 • Numărul de telefon;
 • Adresa IP:
 • Geo-localizarea generală a dispozitivului de pe care navighezi/te autentici în contul de client;
 • Informații despre produsele și serviciile achiziționate;
 • Gradul de utilizare și activitățile tale pe platforma www.casoteca.ro/magazin;
 • Interese și preferințe legate de produsele de pe site-ul www.casoteca.ro/magazin.

De ce avem nevoie de aceste date

Avem nevoie de aceste date pentru a vă furniza următoarele servicii:

 1. Numele, prenumele, adresa și numărul de telefon pentru a factura și livra produsele și serviciile comandate de dumneavoastră. Livrarea se poate face prin mijloace proprii sau prin companii de curierat (situație în care vom partaja aceste date cu furnizorul serviciilor de curierat pentru livrarea comenzii)
 2. Adresa de email și numărul de telefon pentru a vă ține la curent cu statusul comenzii dumneavoastră, atât din partea www.casoteca.ro/magazin cât și prin intermediul companiilor de curierat.
 3. Adresele de e-mail (dacă v-ați abonat la newsletter și ați confirmat abonarea prin e-mail), pentru a vă trimite ofertele www.casoteca.ro/magazin
 4. azilinashop.ro colectează informații demografice, cum ar fi: codul postal, varsta, sexul, interesele dumneavoastră., pentru a personaliza mesajele trimise dumneavoastră si/sau continutul site-ului www.casoteca.ro/magazin, pentru a spori relevanta mesajelor comerciale prin gruparea in functie de criterii demografice si de preferințe
 5. Crearea contului dumneavoastră pe site-ul nostru și abonarea la serviciile noastre ne facilitează accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal. Casoteca.ro/magazin primește, de asemenea, și înregistrează pe serverele agreate informații referitoare la adresa IP a dumneavoastră, în scopul de a spori securitatea datelor și a evita cazurile de acces cu rea intenție a site-ului sau serviciilor www.casoteca.ro/magazin
 6. informații directe despre paginile vizitate și acțiunile realizate în site-ul azilinashop.ro, prin intermediul informațiilor din sesiunea browser-ului sau cookies, inclusiv informații cum ar fi:
 • pagina sursă de unde provine vizita
 • adresa IP a vizitatorului
 • diverse acțiuni întreprinse în pagină și rezultatul acestora
 • comentarii publicate pe site
 • informații furnizate prin intermediul formularelor din paginile site
 • termeni de căutare utilizați în site

Ce facem cu aceste informații

Datele dumneavoastră sunt colectate de către CASOTECA MAGAZIN. Stocarea datelor se face în România, la unul din sediile sau punctele noastre de lucru sau la furnizori agreați, în baza unor contracte de servicii.

Dupa caz, datele dumneavoastră personale pot fi împărtasite cu anumiti furnizori agreați (curier rapid, servicii poștale, servicii folosite de CASOTECA MAGAZIN în vederea efectuării operațiunilor de livrare, plată, procesare a comenzii, scopuri comerciale și de marketing, etc).

Putem transmite informații cu caracter personal autorităților sau instituțiilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credințe dacă:

 • e prevazut într-o dispoziție legală;
 • protejează drepturile companiei S.C. Links PR BCOMM S.R.L. sau ale companiilor partenere;
 • previne o infracțiune sau protejează siguranța națională;
 • protejează siguranța individului sau siguranța publică;
 • aceste informații sunt necesare in vederea rezolvării diferitelor situații;
 • în cazul în care activitățile dumneavoastră contravin termenilor și condițiilor stabilite de azilinashop.ro, sau a instrucțiunilor pentru utilizarea anumitor produse și servicii;
 • în cazul în care azilinashop.ro fuzionează sau e achiziționată total sau parțial de o altă companie, iar baza de date e transferată noului operator;

în cazul în care www.casoteca.ro/magazin devine insolvabilă, voluntar sau involuntar, prin lichidatorul, administratorul sau cumpărătorul, baza de date poate fi vândută, autorizată, tranzacționată doar cu acordul instanței. În cazul în care vor apărea situații menționate mai sus, veți fi anuntați prin e-mail sau printr-un anunț postat pe site-ul www.casoteca.ro/magazin.

Prelucrăm datele dumneavoastră pentru auditarea financiară anuală, precum și pentru depunerea declarațiilor fiscale și contabile la autoritățile fiscale. Aceste date sunt folosite pentru conformarea cu obligațiile legale impuse de prevederile legale aplicabile în materie fiscală și contabilă.

Cât timp le păstrăm

Casoteca.ro/magazin prelucrează datele dumneavoastră pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate și conform politicilor noastre de retenție a datelor personale. În anumite cazuri, unele prevederi legale ne pot impune sau permite păstrarea datelor pentru o perioadă mai îndelungată.

Perioada de păstrare a datelor depinde în principal de următoarele:

 • pentru ce perioadă avem nevoie de datele dumneavoastră pentru a vă oferi produsele solicitate și a ne îndeplini obligațiile față de dumneavoastră și pentru scopurile menționate mai sus în prezenta Politică;
 • dacă aveții un cont de client deschis pe www.casoteca.ro/magazin. În acest caz vom păstra datele dumneavoastră cât timp acest cont de client este activ, dar nu mai mult de 24 luni de la data ultimei autentificări în cont sau ultimei comenzi în www.casoteca.ro/magazin (fără autentificare în cont); vă vom notifica înainte de a închide contul de client și a șterge toate datele asociate acestui cont de client;
 • dacă v-ați exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor pentru o perioadă mai mare, vom menține datele pe toată această perioadă, cu excepția cazului în care vă retrageți între timp consimțământul (În cazul în care v-ați exprimat consimțământul pentru a vi se transmite newsletter adresa dumneavoastră de e-mail va fi păstrată până veți alege să vă dezabonați. Dezabonarea se va putea face prin accesarea link-ului existent în fiecare newsletter.
 • obligațiile legale sau contractuale ne impun păstrarea datelor dumneavoastră pentru o anumită perioadă de timp (de exemplu perioadele prescrise de lege pentru apărarea drepturilor noastre în justiție).

Vom păstra datele dumneavoastră doar atât timp cât dețineți un cont de client și/sau continuați să faceți cumpărături în www.casoteca.ro/magazin. Dacă vă dezactivați contul de client din azilinashop.ro și ne solicitați în mod expres ștergerea totală, datele asociate contului dumneavoastră de client vor fi șterse sau anonimizate astfel încât să nu mai puteți fi identificat în sistemele noastre de evidență a datelor, exceptând cazul în care suntem obligați să păstrăm datele pentru o perioadă mai lungă, în baza legii sau interesului nostru legitim (obligații fiscale sau alte obligații legale).

Pentru scopurile pentru care ne-ați oferit consimțământul la prelucrarea datelor, vom prelucra datele cu privire la respectivul scop până când vă retrageți consimțământul privind prelucrarea în scopul respectiv, cu excepția cazului în care suntem obligați să menținem aceste date pentru o perioadă mai lungă potrivit legii, pentru raportări la autoritățile publice, sau pentru a ne apăra drepturile în justiție.

Transmiterea datelor către autorități, instituţii publice, organe judiciare, auditori sau consultanți

Putem transmite unele din datele dumneavoastră personale autorităților sau instituțiilor publice competente, atunci când ne impune legea (de ex. investigarea fraudelor; prevenirea spălării banilor; depunerea declarațiilor, situațiilor financiare la autoritățile fiscale etc.), sau putem transmite aceste date către instanțele judiciare atunci când ne apărăm în justiție, sau în fața altor autorități publice.

Dacă vom decide în viitor să înstrăinăm acțiunile sau afacerea CASOTECA MAGAZIN vom oferi acces sau transmite auditorilor și consultanților potențiali(ilor) cumpărători datele clienților noștri pentru efectuarea auditului necesar achiziției acțiunilor/ afacerii.

Care sunt drepturile tale?

Regulamentul recunoaște persoanelor vizate o serie de drepturi importante:

Dreptul de a fi informat – Aveți dreptul de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și ușor accesibile cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră.

Dreptul de acces la date – Vă permite să obțineți o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la alte informații utile.

Dreptul la ștergerea datelor – Vă permite să obțineți ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc fără întârzieri nejustificate. Există, totuși, și excepții de la această regulă, cum ar fi ideea că unele date sunt prelucrate pentru a oferi publicului dreptul la informare, că sunt prelucrate în scopuri statistice ori de arhivare, că sunt prelucrate pentru îndeplinirea unei obligații legale ori că le prelucrăm pentru constatarea sau apararea unui dreptîn instanță.

Dreptul la rectificarea datelor – Vă permite să obțineți, fără întârzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.

Dreptul la restricționarea datelor – Aveți dreptul de a accesa datele pe care le prelucrăm despre dumneavoastră, fără a percepe vreun fel de taxă la primele furnizări de date. Dacă veți avea nevoie de copii ale datelor deja furnizate, vom putea percepe o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a datelor. Vom avea dreptul de a refuza cererile excesive sau repetate și nejustificate

Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului (care le prelucrează în temeiul unui contract ori în temeiul consimțământului dumneavoastră, prin mijloace automate) într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră.

Dreptul la opoziție – Aveți dreptul de a vă opune, spre exemplu, prelucrării datelor dumnevaoastră personale, atunci când acestea sunt prelucrate în scop de marketing direct.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează in mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dacă în orice moment participantul consideră că orice date personale pe care CASOTECA MAGAZIN le deține sunt incorecte sau incomplete, acesta are posibilitatea de a cere să vadă aceste informații, să le corecteze sau să fie șterse.

În cazul în care doriți să formulați o plângere asupra modului în care au fost administrate datele personale, vă rugăm să ne contactați prin email la comenzi@casoteca.ro.

Dacă considerați în continuare că datele personale nu au fost administrate corect conform reglementărilor, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și puteți formula o plângere către aceasta.

CASOTECA MAGAZIN îți stă la dispoziție pentru orice nelămuriri, clarificări sau orice detalii de care ai nevoie cu privire la prezenta Politică de confidențialitate.

Ne poți contacta și pentru orice sugestii sau comentarii legate de această Politică sau modul în care colectăm și utilizăm datele tale, la adresa de e-mail: comenzi@casoteca.ro sau la numărul de telefon 0720.362.969.

Prezenta Politica de confidențialitate poate fi modificată sau actualizată oricând de către CASOTECA MAGAZIN, atunci când considerăm că survin anumite modificări în activitățile prin care prelucrăm datele tale. Vom publica pe site-ul nostru, www.casoteca.ro/magazin, orice astfel de modificări.