Totul  despre documentele autorizației de construire și anunțul în ziar cu autorizația

0

În procesul de obținere a autorizației de construire, documentația necesară joacă un rol esențial în asigurarea conformității și legalității proiectului. În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, dosarul pentru autorizația de construire trebuie să fie complet și să includă numeroase documente. Citește acest articol în continuare dacă vrei să descoperi ce trebuie să se afle în dosar!

1.   Cerere completată (F.9)

Primul pas în obținerea autorizației de construire este completarea cererii utilizând formularul-model F.9. Acest formular, disponibil contra cost la autoritatea emitentă, trebuie completat cu informații esențiale despre solicitant și proiectul pentru autorizarea construcției (PAC).

Ce trebuie să conțină cererea F.9?

 • Date de identificare ale solicitantului: Nume, adresă, CNP/CUI.
 • Descrierea lucrării: Tipul și scopul construcției.
 • Acte tehnice: Conform proiectului PAC.

2.   Actul doveditor al titlului asupra imobilului

Este necesară o copie legalizată a documentului care conferă dreptul solicitantului de a efectua lucrările. Acest act poate fi un titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare sau alt document similar. De ce este necesar? Pentru a dovedi că solicitantul are dreptul legal de a realiza construcții pe terenul respectiv..

3.   Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism furnizează informații despre caracteristicile urbanistice ale zonei și cerințele ce trebuie respectate. Este necesară o copie a certificatului de urbanism și prezentarea studiilor cerute, inclusiv avizele obținute pentru acestea, în două exemplare.

Ce include certificatul de urbanism?

 • Caracteristici urbanistice: Reguli de construcție, înălțime maximă, retrageri.
 • Listă de avize: Avize și acorduri necesare pentru autorizarea construcției.

4.   Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.)

Dosarul trebuie să includă proiectul PAC, care nu este același cu proiectul tehnic complet. Proiectul PAC conține:

 • Devizul general: Costurile estimative ale construcției.
 • Memorii și date privind investiția: Detalii tehnice și economice ale proiectului.
 • Studiul geotehnic: Analiza solului pentru stabilitatea construcției.
 • Planuri și planșe pe specialități: Arhitectură, structura de rezistență, instalații.
 • Documentații tehnice: Pentru avize.

Proiectul PAC trebuie depus în două exemplare semnate și ștampilate, incluzând referatele de verificare și, dacă este cazul, referatul de expertiză tehnică.

5.   Fișe tehnice pentru avize

Dosarul trebuie să conțină fișele tehnice necesare pentru acordul unic, prezentate în două exemplare. Aceste fișe sunt parte integrantă a procesului de avizare și sunt necesare pentru conformitatea tehnică a proiectului.

6.   Avize și acorduri obținute

Include copii ale avizelor și acordurilor obținute anterior, conform cerințelor din certificatul de urbanism. Aceste avize pot proveni de la diverse autorități și includ, de exemplu:

 • Avizul de mediu
 • Avizul de la protecția patrimoniului cultural
 • Avizul de la autoritatea de sănătate publică

7.   Declarație privind litigiile

Solicitantul trebuie să depună o declarație pe propria răspundere care să confirme că nu există litigii asupra imobilului. Aceasta asigură că terenul sau clădirea nu sunt subiectul unor dispute legale care ar putea complica proiectul de construcție.

8.   Document de plată a taxei de emitere a autorizației

O copie a documentului de plată pentru taxa de emitere a autorizației de construire este necesară pentru completarea dosarului. Acest document dovedește că taxa legală a fost achitată, permițând procesarea cererii.

9.   Documente de plată pentru avize

Dosarul trebuie să includă copii ale documentelor de plată pentru avize și acorduri, conform listei comunicate odată cu certificatul de urbanism. Acest lucru asigură că toate costurile asociate avizelor au fost achitate.

  10. Anunț în ziar cu autorizația de construire

După obținierea autorizației de construire, aceasta trebuie publicată într-un ziar de largă răspândire, conform legii nr. 102 din 13.04.2023. Pentru a putea publica anunțul autorizației de construire, intră pe autorizatiedeconstruire.ro, pentru un proces rapid și ușor. În doar 5 minute îți poți publica autorizația în orice ziar dorești!

În concluzie, pregătirea completă și corectă a dosarului pentru autorizația de construire este esențială. Respectarea strictă a cerințelor legale și procedurale este un aspect important pentru obținerea rapidă și eficientă a autorizației.

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here