Conacul „Pană Filipescu” pledoarie pentru fascinantul stil brâncovenesc

1

Conacul „Pană Filipescu” este un monument de arhitectură ridicat la mijlocul secolului al XVIIlea (1650), de către marele logofăt Pană Filipescu, soțul Mariei Cantacuzino, fiica cea mare a postelnicului Constantin Cantacuzino.

Construit în stil tradițional, cu foișor și coloane, cu parter înalt și beciuri cu uși largi, se încadrează perfect în arhitectura epocii, o arhitectură ce se caracterizează prin apariția stilului brâncovenesc, primul stil arhitectural românesc original.

Conacul face parte dintre clădirile cu caracter civil și, alături de palatul din Măgureni, palatul Cantacuzino din Filipeștii de Târg și, mai târziu, castelul din Mănești, reprezintă un ansamblu de reședințe laice cu detalii constructive noi și rafinate, care pun în valoare abilitatea meșterilor locali.

Conacul ,,Pană Filipescu” este o construcție cu plan dreptunghiular, având intrarea situată pe fațada de sud, printr-un foișor. Intrarea conacului este dominată de foișorul cu coloane ale căror capiteluri susțin arcade semicirculare. Foișorul are o formă aproape pătrată, cu opt coloane, cu baze și capiteluri, unele autentice.

Din foișor se intră într-o sală mare, flancată într-o parte și în cealaltă de alte două încăperi mari. Încăperile corespunzătoare laturilor de nord și est sunt mai mici și erau utilizate de membrii familiei.

Clădirea masivă, cu ziduri groase de un metru, a fost restaurată parțial între anii 1968 și 1971 de arhitectul Mișu Rădulescu. Conacul a căpătat straie noi în urma unui amplu proces de restaurare, desfășurat între anii 2012 și 2015.

În prezent este declarat monument istoric, înscris în lista monumentelor istorice din județul Prahova ca parte a ansamblului Curtea boierească a lui Pană Filipescu, fiind singurul monument de arhitectură din județul Prahova ce face trecerea către stilul brâncovenesc.

un comentariu

  1. […] Conacul „Pană Filipescu” este un monument de arhitectură ridicat la mijlocul secolului al XVIIlea (1650), de către marele logofăt Pană Filipescu, soțul Mariei Cantacuzino, fiica cea mare a postelnicului Constantin Cantacuzino. Construit în stil tradițional, cu foișor și coloane, cu parter înalt și beciuri cu… Cititi mai multe aici: Conacul „Pană Filipescu” pledoarie pentru fascinantul stil brâncovenesc […]

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here