Cum poţi lua 20.000 de lei de la stat să-ţi pui panouri fotovoltaice

4

Dacă locuieşti la casă sau intenţionezi să-ţi constuieşti una, acum ai la dspoziţie bani de la stat. Şi nu pentru orice, ci pentru amplasarea de panouri fotovoltaice. Dacă vrei să fii independent energetic, află cum poţi lua 20.000 de lei de la stat să-ţi pui panouri fotovoltaice.

Ministerul Mediului a lansat recent în dezbatere publică „Ghidul de finanțare a Programului a privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională”.

Cum poţi lua 20.000 de lei de la stat să-ţi pui panouri fotovoltaice

Astfel, dacă vrei să devii independent energetic şi să-ţi pui panouri solare pe casă, statul subvenţionează 90% din costurile de instalare, dar nu mai mult de 20.000 de lei, arată documentul citat. Sunt eligibile în program instalaţiile fotovoltaice a căror capacitate depăşeşte 3 kwp.

De asemenea, sunt eligibile proiecte din absolut toate regiunile ţării.

„Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei. Suma finanțată de Autoritate se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferența se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii”, se arată în Ghidul privind instalarea de panouri fotovoltaice.

Cum poţi lua 20.000 de lei de la stat să-ţi pui panouri fotovoltaice
Cum poţi lua 20.000 de lei de la stat să-ţi pui panouri fotovoltaice

Ce cheltuieli sunt eligibile în cadrul programului

Cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de
3kWp, având ca principale părți componente:

 • panouri fotovoltaice;
 • invertor;
 • materiale conexiuni;
 • structura de montaj a sistemului;
 • modul de comunicație;
 • contor inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri
  fotovoltaice și care permite colectarea și transmiterea datelor relevante de la distanță, în format electronic;
 • tablou electric curent continuu/curent alternativ.

Mai sunt eligibile în cadrul acestui program şi cheltuielile cu montajul și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentând maximum 15% din costurile echipamentelor și instalațiilor electrice, TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.

Cum poţi lua 20.000 de lei de la stat să-ţi pui panouri fotovoltaice
Cum poţi lua 20.000 de lei de la stat să-ţi pui panouri fotovoltaice

Care sunt etapele programului

 1. publicarea pe pagina de internet a Autorității a informațiilor necesare demarării
  programului;
 2. validarea, încheierea contractelor cu instalatorii și publicarea listei acestora;
 3. înscrierea solicitanților, rezervarea sumelor aferente finanțării și aprobarea solicitanților;
 4. încheierea contractului de finanțare nerambursabilă;
 5. implementarea proiectului;
 6. decontarea sumelor solicitate de către instalatorii validați;
 7. monitorizarea beneficiarilor finali.

Cine poate aplica pentru 20.000 de lei

Cei interesaţi care doresc să beneficieze de finanțare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) are domiciliul în România;
b) este proprietar al imobilului-construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri
fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de
panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, este proprietar/deține un drept de folosință și asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;
c) are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, în situația în care imobilul-construcție pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deținut în coproprietate, astfel cum rezultă din cererea de finanțare;
d)imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele
judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, sau a unei
proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
e) nu are obligaţii restante la bugetul de stat și la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data înscrierii;
f) solicitantul și coproprietarii pot depune o singură cerere de finanțare în cadrul programului pentru același imobil; în cazul în care există mai mulţi proprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanţare, cererea de finanţare va fi depusă doar de către unul dintre aceştia și va fi semnată de toți coproprietarii;
g) solicitantul și, după caz, coproprietarii se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice și verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanțat. În cazul prevăzut la lit. c), acordul privind accesul este asumat de toți coproprietarii imobilului, exprimat prin cererea de finanțare.

Poţi consulta şi tu Ghidul complet AICI. 

Cum poţi lua 20.000 de lei de la stat să-ţi pui panouri fotovoltaice
Cum poţi lua 20.000 de lei de la stat să-ţi pui panouri fotovoltaice

 

4 comentarii

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here