Expoziţa Luminiţei Gliga de la Jockey Club: calul în culori energice şi diferite ipostaze

0

Este binecunoscut că Luminiţa Gliga este un artist vizual consacrtat de factură abstract expresionistă, fauvist prin cromatica pe care o utilizează. Faptul este confirmat de zecile de expoziţii din ţară şi din străinătate ale artistei în care natura este prezentată în cea mai mare parte în culori şi nuanţe energice.

This image has an empty alt attribute; its file name is 20240222_185205-1024x473.jpg

Nu chiar des, în aceste lucrări apare şi un element aparte, încadrat însă perfect în natură şi universal coloristic, fiind evidentă înclinaţia artistului către această fiinţă nobilă care este calul. Iată că de data aceasta, în recenta expunere „Acei cai/ Those horses”, calul devine personajul principal.

This image has an empty alt attribute; its file name is 20240222_190237-1024x473.jpg

Este o expoziţie în care artista nu îşi trădează stilul care  a consacrat-o, calul fiind înfăţişat în măreţia sa în tuşe puternice de culori  – cai albaştri, roşii, negri, albi, verzi,  şi în diferite ipostaze care dau şi numele lucrărilor: în galop, dansator, în cursă, în asfiinţit tropical, carte poştală, calul mării.

This image has an empty alt attribute; its file name is 20240222_190602-1024x473.jpg

Şi care locaţie ar fi fost ideală pentru prezentarea acestei expoziţii decât Jockey Club Român? Aici a avut loc şi vernisajul expoziţiei „Acei cai/ Those horses” în urmă cu o săptămână, la care au participat numeroşi iubitori ai artei dar şi a acestei nobile fiinţe, calul.

This image has an empty alt attribute; its file name is 20240222_185209-1024x473.jpg

Luminiţa Gliga primeşte felicitările din partea specialiştilor, organizatorilor, iubitorilor de artă

Este de notat că cele 27 de lucrări de artă contemporană ale Luminiţei Gliga se încadrează perfect în decorul şi ambianţa splendidei case istorice, sediul Jockey Club Român, între alte lucrări de pictură şi sculptură clasice având calul drept tematică (inclusiv un tablou de Băncilă) precum şi mobilier stil, fotolii şi canapele Chesterfield, aducând un plus de culoare şi prospeţime. Expoziţia este deschisă amatorilor de frumos, putând  fi vizitată în continuare la Jockey Club.

This image has an empty alt attribute; its file name is 20240222_185446-1024x473.jpg

În timpul vernisajului expoziţiei; sala mare de la Jockey Club Român

Dar iată şi câteva comentarii ale specialiştilor, provind expoziţia Luminiţei Gliga „Acei cai/ Those horses”.

Marius Tiţa, critic de artă, curatorul expoziţiei „Acei cai/ Those horses”

Colțul de figurativ ce apare, uneori în pictura Luminiței Gliga, crește și devine un cal frumos, cu privire princiară, ca un portret de filosof tânăr, ca libertatea de a fi legendar. Expoziția de pictură a Luminiței Gliga, având minunatul cal în centrul câmpului vizual, deschisă la Jockey Club, este o metaforă în sine. Talentata artistă știe să susțina cu energie și imaginație această dizertație.

Dana Gliga – compoziţii încărcate de emoție, adevăr și pasiune

“Acei cai/ Those horses” vin în calitate de mesageri ai unei parabole, alcătuită pe fundamente mitologice și istorice. Surprins în diferite ipostaze, unde primează statornicia și vitejia acestei nobile ființe, dar mai ales caracterul constant in situații limită, calul se identifică de multe ori cu stăpânul, în ceea ce privește deciziile pe care trebuie să le ia.

Lucrările artistei Luminița Gliga instrumentează prin  prisma liniei și a formelor, cazuistica acestui nobil patruped, omniprezent în contexte istorice milenare, precum și în literatură. Drapat de expresia oniricului, încadrat, textual sau ilustrativ, între misterios și reverențiozitate; complexitatea calului transcende posibilitatea de cunoaștere ce  conduce  la înțelegerea per se a acestei ființe mereu surprinzătoare și superioare, prin atașament și seriozitate.

Din lucrările expuse la Jockey Club Român deprindem ilustrarea robusteței siluetei calului, precum și venerarea acestuia de către om,  pentru viteza,  forța și inteligența sa. Linia dinamică, tușa argumentativă și plină de vervă a artistei alcătuiesc din compozițiile abstract-expresioniste, file descriptive ale unor momente-cheie, încărcate de emoție, adevăr și pasiune ale acestui personaj adulat și râvnit, adeseori, care este calul.

Purtat de o mantie transformatoare în varii medii, calul are sarcina greu încercată de a rămâne perseverent în încercările furtunoase ale existenței stăpânilor săi. O lucrare a Luminiței Gliga îl evidențiază pe unul dintre caii fortuiți să respire frumusețea independenței într-un galop dezlănțuit, surprins pe un asfințit tropical, marcat de culori extrem de energice. Calul este surpins într-o libertate indescriptibilă, eliberat de orice gând sau imprejurare, unde tot ceea ce contează este parcurgerea plaiurilor virgine, nestrăbătute parcă dinadins, până la el.

O altă lucrare – reper pentru mitologia sacră este „Calul mării” care ne trimite la comparația cu interpretările artei antice grecești, unde Poseidon era tras de un car tras de cai de mare, sau de cai tereștri capabili să meargă pe apele mărilor.

Nu în ultimul rând, calul alb este prezent pentru o emblematică rezonanță cu cultura saxonă, ce ne indică deviza casei de Hanovra. „Acei cai” sunt tiparele ideale,  surprinse de-a lungul perioadelor istorice și pe care le căutăm neîncetat în prietenii necuvântători de astăzi.

Comentariul autorului – calul este energie

“ACEI CAI/ THOSE HORSES” – este o invitație adresată publicului bucureștean de a cunoaște un alt univers, unul cu cai (albi, negri, roșii, albaștrii, verzi), prin culoare şi lumină în compoziții abstracte.

Pentru mine, această expoziţie a fost o adevărată provocare. Fiecare dintre aceste compoziţii este rezultatul descoperirii realității trecute și prezente, selecția propusă pentru expoziție fiind alcătuită din imagini care au ca sursă de inspirație fie clișee fotografice (de la fotografii din perioada Primului Război Mondial la cele de la concursurile de frumusețe ecvestră),  fie experiența directă. Astfel, am tratat și acest subiect prin experimentare, prin cercetare artistică și, bineînțeles, sub puterea emoțiilor. Calul, animal nobil și inteligent, simbol al grației, eleganței, al curajului și libertății este pentru mine motivul pentru a picta, pentru a descoperi culoarea și lumina.

Foto: Ion Diamandi

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here