Comisia Europeană a adoptat noi măsuri de ecodesign

0

Comisia Europenă a adoptat 10 reglementări vizând ecodesignul, un proiect ecologic care stabileşte eficienţa energetică şi alte cerinţe pentru mai multe grupuri de produse. 

Produsele vizate de noile reglementări sunt următoarele:

– Frigidere

– Maşini de spălat

– Maşini de spălat vase

– Aparatură electronică (inclusiv televizoare)

– Corpuri de iluminat şi aparatură de control

– Surse externe de curent electric

– Motoare electrice

– Frigidere cu comercializare directă (de exemplu, frigidere în supermarketuri, automate pentru apă rece)

– Transformatoare

– Aparate de sudură

Opt dintre aceste reglementări modifică nişte condiţii deja existente, dar cele legate de frigiderele comercializate direct şi de aparatele de sudură sunt reglementate pentru prima oară.

Care sunt beneficiile generale ale Pachetului vizând Ecodesignul şi Categoriile Energetice?

Comisia Europeană estimează că, într-un final, până în 2030, pachetul de măsuri va asigura anual o economie enrgetică de 167 TWh. Acesta este echivalentul anual al consumului de energie din Danemarca.

Aceste economii sunt egale cu o reducere reprezentând echivalentul a peste 45 de milioane de tone de CO2.

Şi mai important este faptul că, prin aceste măsuri, gospodăriile europene economisesc în medie 150 de euro anual.

Aceste economii se adaugă celor deja existente graţie actualelor măsuri legate de ecodesign şi de nomenclatura energetică.

Cum sunt legate aceste măsuri de noile categorii energetice ale UE?

Şase dintre grupurile de produse, care sunt vizate de noile cerinţe revizuite de ecodesign, sunt totodată incluse în reglementările vizând noua nomenclatură energeticăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedent (de exemplu, maşinile de spălat, maşinile de spălat vase, aparatura electronică (inclusiv televizoarele), corpurile de iluminat şi frigiderele cu vânzare directă.

În privinţa produselor de consum, ecodesignul şi nomenclatura energetică merg mână în mână, oferindu-le consumatorilor europeni informaţii preţioase şi, în consecinţă, permiţându-le să aibă opţiuni în cunoştinţă de cauză şi, în cele din urmă, să orienteze piaţa spre nişte produse energetice mai eficiente.

Cum contribuie aceste măsuri la o economie coerentă şi la protecţia mediului?

Planul de Lucru cu privire la Ecodesign 2016 – 2019 a identificat eventualele măsuri din domeniu care ar contribui semnificativ la atingerea obiectivelor ecologice în general. O serie de studii pregătitoare şi revizuite pentru măsuri legate de anumite produse iau acum sistematic în considerare aspecte legate de eficienţa resurselor.

Deciziile adoptate în faza de proiectare influenţează mult ceea ce se întâmplă în timpul utilizării şi după o îndelungată utilizare, nu doar în privinţa consumului de energie, ci şi în funcţie de valabilitate, întreţinere, reparaţii, refolosire, îmbunătăţire şi perisabilitate.

Aceste măsuri aduc beneficii şi la nivel macroeconomic, facturile Europei la energie reducându-se prin economisire şi prin reducerea emisiilor de gaze. Astfel, acest lucru reprezintă o contribuţie directă la punerea în aplicare a Acordului de la Paris.

Acest set de măsuri legate de ecodesign reprezintă o contribuţie concretă la economia noastră în general şi la obiectivele legate de climă. În mod special trebuie menţionat faptul că măsurile sunt incluse pentru prima oară într-un ecodesign menit să sprijine restaurarea şi reciclarea produselor. În plus, actuale condiţii legate de durabilitate (în ceea ce priveşte iluminatul), de consumul de apă (pentru maşinile de spălat vase şi pentru cele de spălat rufe) şi de marcare a chimicalelor au fost de asemenea revizuite şi adaptate în consecinţă.

Ce îmbunătățiri au fost propuse în privința posibilității de reparare și a durabilității aparatelor?

Pentru a încuraja posibilitatea de reparare și, prin urmare, a crește durata de viață a aparatelor, mai multe măsuri de eco-design urmăresc să faciliteze reparația produselor prin asigurarea disponibilității pieselor de schimb, și în special că:

a) piesele de schimb vor fi disponibile o lungă perioadă după achiziție; de exemplu:

  • minim 7 ani pentru aparatele de refrigerare (10 ani pentru garniturile pentru uși);
  • minim 10 ani pentru mașini de spălat și mașini de spălat cu uscător casnice;
  • minim 10 ani pentru mașini de spălat vase casnice (7 ani pentru unele piese pentru care accesul poate fi restricționat doar la reparatori profesioniști);
  • în plus, în cursul perioadei respective, producătorul va asigura livrarea pieselor de schimb în decurs de 15 zile lucrătoare.

b) piesele pot fi schimbate prin utilizarea unor unelte uzual disponibile și fără deteriorarea permanentă a aparatului;

  • pentru a îmbunătăți piața reparațiilor, producătorii trebuie să asigure disponibilitatea informațiilor privind reparația și întreținerea profesionistă pentru reparatorii profesioniști.

Ce îmbunătățiri s-au propus pentru o mai bună întrebuințare a apei?

Măsurile de ecodesign pentru mașini de spălat, mașini de spălat cu uscător și mașini de spălat vase stabilesc o cantitate maximă de apă ce poate fi utilizată per ciclu.

Concomitent, se impune un minim de eficiență la spălare și clătire, astfel încât reducerea cantității de apă utilizate să nu se realizeze în detrimentul performanțelor de spălare și clătire.

Pentru mașini de spălat și mașini de spălat cu uscător casnice, evaluarea de impact a noilor măsuri estimează că până în 2030 se vor putea economisi 711 milioane de metri cubi de apă pe an.

Aceste măsuri de ecodesign sunt adoptate și de țări non-UE?

Nu. Măsurile UE de ecodesign se aplică doar produselor plasate pe piața Uniunii, indiferent de locul de producție. Totuși, multe alte țări folosesc drept model legislația UE pentru a se inspira atunci când își concep propriile politici în acest domeniu.

Care este cadrul legislativ în vigoare cu privire la ecodesign și etichetarea energetică?

În UE, „Directiva Cadru pentru Ecodesign”Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedent stabilește un cadru care le impune producătorilor de produse legate de domeniul energetic să îmbunătățească performanța ecologică a produselor lor.

„Reglementarea Cadru pentru Etichetare Energetică”Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedent complementează directiva cadru pentru ecodesign prin aceea că permite consumatorului final să identifice produsele legate de domeniul energiei cu performanță mai bună.

Eticheta energetică este cunoscută de 93% dintre europeni și 79% dintre ei au fost influențați de ea atunci când au cumpărat un aparat, conform unui studiuCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedent recent de tip Eurobarometru.

Cadrul legislativ se bazează pe efectul combinat al celor două măsuri legislative menționate mai sus.

Directiva cadru pentru ecodesign și reglementarea cadru pentru etichetare energetică sunt implementate la nivelul fiecărui produs și prin reglementări delegate.

Ca o alternativă la cerințele obligatorii de eco-design, pot fi prezentate industriei și acorduri voluntare ori alte măsuri de auto-reglementare (vezi și articolul 17 din directiva cadru pentru ecodesign). Sub condiția satisfacerii anumitor criterii, Comisia recunoaște în mod formalCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedent asemenea acorduri voluntare.

Cum se iau deciziile în privința măsurilor de ecodesign?

Mai întâi, sunt selectate grupe prioritare de produse pe baza potențialului lor de reducere rentabilă a emisiilor de gaze cu efect de seră și se urmează o procedură transparentă ce culminează cu planuri de lucru care stabilesc prioritățile pentru dezvoltarea măsurilor de implementare.

În al doilea rând, se realizează de către un consultant independent un studiu pregătitor care implică discuții tehnice cuprinzătoare cu părțile interesate.

În al treilea rând, primele proiecte de măsuri ale Comisiei în privința ecodesignului și etichetării energetice sunt remise spre dezbatere unui Forum de Consultare, compus din reprezentanții statelor membre și ai altor părți interesate.

Ulterior, Comisia publică proiectele de măsuri de implementare în baza de date a Organizației Mondiale a Comerțului.

Odată ce această etapă se încheie, cele două proceduri urmează căi separate. Proiectele de măsuri delegate privind etichetarea energetică sunt discutate într-un grup de experți ai statelor membre, unde se exprimă opinii și se caută un consens, însă nu se votează. Proiectele de măsuri pentru eco-design sunt trimise comitetului de reglementare spre a fi votate.

Parlamentul European și Consiliul au dreptul de examinare pe o perioadă de până la patru luni, se prevede. Dacă nu se primește nicio obiecție, măsurile se publică în Jurnalul Oficial și intră în vigoare.

Citește și Casă eco din prefabricate construită în doar 24 de ore

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here