Iulian Stoicescu, director Ecosmart Union: Colectarea selectivă, soluții smart pentru obiective ambițioase

0
iulian stoicescu
iulian stoicescu

Sistemul garanție-depozit este o soluție pentru atingerea obiectivelor de reciclare. Începând cu 2021, sistemul depozit-returnare pentru ambalaje va fi implementat și în România. Conform noii legislații privind SGR (sistemul de garanție– returnare sau sistemul garanție-depozit) comercianții care au structuri de vânzare cu o suprafață mai mare de 50 m2 au obligația de a organiza puncte de returnare a ambalajelor, sisteme de colectare selectivă a ambalajelor returnabile, sisteme de colectare ambalaje de sticlă, PET, doze de aluminiu etc…

Prevederile legale privind preluarea ambalajelor în vederea reciclării și colectarea selectivă a acestora indică folosirea de sisteme de colectare manuală sau sisteme automate de colectare. Sistemele automate de colectare selectivă a deșeurilor au înlocuit în anumite zone pubelele clasice. Ecosmart Union a pus la dispoziția UAT (Unități Administrative Teritoriale) 11 astfel de sisteme automate de colectare în 4 județe, numite ECOINSULE.

Ecoinsula este prevăzută cu sistem de identificare a celui care depune deșeurile reciclabile, un sistem de monitorizare a gradului de umplere a recipientelor, care transmite un SMS operatorului în momentul în care sunt pline, un sistem de monitorizare video a ecoinsulei, precum și un sistem de odorizare interioară, pentru a preveni răspândirea mirosurilor neplăcute. Accesul la fiecare recipient de depozitare din cele patru categorii – hârtie și carton, mase plastice și metal, sticlă – se face automatizat, numai în baza unui cititor de coduri de bare, care scanează codurile de pe sacii menajeri.

Astfel, accesul persoanelor care nu fac parte dintre utilizatorii arondați nu este posibil. Prin intermediul asociației de proprietari, fiecare familie arondată la această platformă primește saci de colectare cu cod de bare unic pentru fiecare apartament. Ecoinsulele vin în ajutorul și completarea sistemului garanție-depozit, acoperind chiar cele patru fracții: hârtie și carton, mase plastice, metal, sticlă.

Important este ca managementul sistemului de garanție-depozit să fie făcut de o entitate privată, condusă, eventual, de o asociație a producătorilor de băuturi, în colaborare sau separat de O.I.R.E.P. (organizație de implementare a răspunderii extinse a producătorului). Ideal ar fi chiar ca fiecare O.I.R.E.P. să aibă propria infrastructură pe care să o gestioneze împreună cu colectorii cu care are contract și împreună să pună sistemul la punct, în funcție de cerințele legale. Logic ar fi ca retailerilor să li se deconteze cheltuielile pentru activitățile de colectare selectivă. Produsele ambalate pleacă de la retailiști la consumatori și se pot întoarce sub formă de deșeuri de ambalaje.

Infrastructura necesară acestor activități de colectare ar trebui decontată: spații de depozitare, mână de lucru, garanție, softul necesar întregului sistem etc., colectorul fiind doar o parte din acest sistem. Prin sistemul de garanție-depozit se colectează aproximativ 20% din deșeurile generate într-o gospodărie (sticlele de PET de apă și alte lichide, sticlă, doze de aluminiu). Sigurele deșeuri de ambalaje rămase în gospodării sunt deșeurile din carton, metal, plastic cu exceptia PET-ului.

Ce este colectarea selectivă?

Colectarea selectivă este separarea la sursă a materialelor ce pot fi reciclate din deșeul menajer. Colectarea în sine este o responsabilitate a unui singur cetățean, ridicată la nivelul unei comunități: clădiri de apartamente, companii, școli, cluburi, orașe etc…

De ce este importantă colectarea selectivă?

Cel mai important motiv pentru colectarea selectiva a deșeurilor este protecția mediului și sănătatea populației. Toate deșeurile pot provoca poluarea aerului și a apei. Reciclarea ajută la conservarea resurselor noastre naturale și la reducerea costurilor de producție a multor produse. Conform Eurostat, România se află pe locul 26 din cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene, ultima fiind Malta, în ceea ce privește rata colectării și reciclării deșeurilor municipale.

Pe primele trei locuri se află Germania, Slovenia, respectiv Austria. În plus, de la 1 ianuarie 2021, România este nevoită să plătească o taxă către UE pentru cantitatea nereciclată de plastic pe care o introduce pe piață. În prezent reciclăm 14% din totalul deșeurilor generate la nivel național. Până în 2025, în România ar trebui să reciclăm 50% din ambalajele de plastic și aluminiu și 70% din cele de sticlă. Mai mult, în noiembrie 2020, Comisia Europeană a cerut României să închidă, să sigileze și să refacă ecologic 15 depozite de deșeuri ilegale care au beneficiat de o perioadă de tranziție și să remedieze deficiențele pri[1]vind tratarea apelor urbane reziduale.

Deși au fost făcute investiții masive în ceea ce privește industria de reciclare din România (de exemplu, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a investit aproape 7 milioane de euro), colectarea selectivă la nivel de conștientizare, atât în ceea ce privește persoanele fizice cât și în ceea ce privește persoanele juridice, este precară. Pentru o industrie de reciclare viabilă este nevoie de o comunicare și cooperare între consumatorii finali, comercianții care introduc pe piață materialele reciclabile și autorități.

Cu toate că au fost introduse sisteme de colectare selectivă prin care se încearcă selectarea materialelor reciclabile direct de la sursă, aceste sisteme, venite să îmbunătățească nevoile consumatorului, nu sunt eficiente din multe motive: recipientele de colectare sunt vandalizate sau există cazuri în care companiile care operează aceste sisteme ridică în același timp recipientele, amestecând deșeurile. Practicile neadecvate de gestionare a deșeurilor au condus la un număr mare de depozite de deșeuri neconforme și la depozitarea neadecvată a unor cantități mari de deșeuri care continuă să fie generate în natură. De ce trebuie ca fiecare dintre noi să colecteze selectiv deșeurile, în propriile case?

În 2014 cantitatea de deșeuri municipale raportate de Ministerul Mediului în 2014 este de 5 milioane de tone pe an, din care doar 14% sunt reciclate. Aproape 80% din depozitele de deșeuri ar fi putut fi reciclat. Cu relativ puțin efort de a separa deșeurile, putem ajuta la reducerea poluării, contribui la păstrarea apei curate, conserva resursele naturale neregenerabile și reduce consumul de energie.

Citește și Cele mai bune idei de decor pentru biroul de acasă

 

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here