De la turnuri, la zgârie-norii americani

0
Turnuri

Înălțimea a fost întotdeauna un simbol al prestigiului. În poveștile biblice, de exemplu, turnul Babel se ridica până la cer. Prin construcția lui oamenii doreau să recucerească paradisul pierdut, dar fără ajutorul lui Dumnezeu, ci prin ei înșiși. Turnul Babel apare ca o posibilitate a omului de a spune nu, chiar și lui Dumnezeu.

Ceva mai spre zilele noastre, turnurile au luat diferite forme, fiecare unice în felul lor, concretizate în câteva dintre cele mai cunoscute construcții ale omenirii: turnurile Eiffel, Pise, Big Ben sau World Trade Center.

De-a lungul timpului, o dată cu debutul societății urbane, statutul și rolul acestor construcții a evoluat foarte mult. Până la sfârșitul secolului XIX, turnurile erau rezervate exclusiv unei puteri superioare de ordin politic sau religios. Secolul XX a marcat constuirea primelor turnuri locuite pe continentul nord american. Zgârie-norii – «skyscrapers», cum le zic americanii -, constituiau atunci simbolul puterii economice a unui grup. Cursa către înălțime și inovație era deja lansată. De aici și până până la dominația acestor monștri de oțel și de sticlă, prezenți în toate marile metropole ale lumii, expresie a epocii capitaliste, n-a mai fost decât un pas. Astăzi, turnurile simbolizează mai mult ca oricând forța și modernitatea unei națiuni.

O istorie de secole

Istoria turnurilor se pierde în timp, cu multe secole în urmă. De-a lungul veacurilor, funcția lor a evoluat, de la locuri de supraveghere și apărare, la simbolul puterii religioase sau administrative. Ele au mai avut rol în telecomunicații, funcții comerciale sau rezidențiale. Si terminologia cuvântului turn este variabilă. Potrivit definiției Centrului Național al resurselor lexicale din Franța definiția de bază a turnului este „o construcție cu mult mai înaltă decît largă, care domină un edificiu sau un ansamblu architectural, având în general un rol defensiv”.

În limbajul specific domeniului construcțiilor, vorbim mai degrabă de clădiri înalte (tall buildings) sau de imobile înalte (high rise buildings) locuite. Termenul zgârie-nori vine din englezescul skyscraper, cuvânt apărut la începutul secolului XX. Turnurile sunt acceptate mai ușor de către americani sau asiatici, spre deosebire de europeni.

SUA este leagănul zgârie-norilor și imobilelor de mari înălțimi apărute o dată cu dezvoltarea urbană din secolele XIX și XX. În Europa, în schimb, orașele sunt constituite din clădiri istorice sau de patrimoniu, nefiind premise schimbări ridicale în centrul localităților.

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here