Programul Prima Casă continuă cu fonduri de 2,67 miliarde de lei

0

Programul Prima Casă continuă şi în acest an! În cel mult o săptămână, cei interesaţi pot merge la bănci să solicite un credit. Programul Prima Casă continuă cu fonduri de 2,67 miliarde de lei.

Pentru 2017  a fost stabilit un plafon de garanţii în valoare de 2,5 miliarde de lei, la care se adaugă 175,5 milioane lei,  cer reprezentând diferența neutilizată anul trecut.

Cu ce schimbări vine Prima Casă

Au fost introduse noi definiţii ale locuinţelor care se pot achiziţiona/construi prin Program. Prin locuinţă nouă, în sensul Programului „Prima casă”, se înţelege orice imobil care respectă cerinţele pentru a fi încadrat în categoria imobilelor cu destinaţia de locuinţă, recepţionat la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat. Locuinţele supuse unor lucrări de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, vor fi asimilate locuinţelor noi.

Programul Prima Casă continuă cu fonduri de 2,67 miliarde de lei
Programul Prima Casă continuă cu fonduri de 2,67 miliarde de lei

De asemenea, se reglementează ca termenul de 5 ani aplicabil în cazul locuinţelor noi şi/sau consolidate să fie calculat în funcţie de data efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor, având ca punct final data solicitării creditului garantat.

Totodată, în cuprinsul normelor metodologice se introduce sintagma „proporţional cu procentul de garantare” în cadrul referirilor la împărţirea proporţională a riscurilor şi pierderilor, respectiv la procentul egal de garantare, sintagmă care reflectă procentul diferenţiat în funcţie de categoria de locuinţă achiziţionată în cadrul Programului.

Evaluări anuale în numele statului

Pentru simplificarea proceselor şi evitarea birocratizării excesive a acestora, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii (FNGCIMM) preia sarcina emiterii acordurilor pentru radierea ipotecilor şi a interdicţiilor de înstrăinare şi grevare prevăzute de lege în cazul rambursării integrale anticipate sau la termen a finanţărilor garantate, precum şi în cazul respingerii cererilor de plată având impact strict asupra activităţii de monitorizare a garanţiilor emise în cadrul Programului „Prima casă”.

De asemenea, FNGCIMM are obligația efectuării unei evaluări anuale în numele și contul statului, a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanțatorii participanți în Program pe baza criteriilor și procedurii aprobate prin ordin al ministrului Finanțelor Publice, cu scopul de a optimiza alocarea plafonului anului următor.

Programul Prima Casă continuă cu fonduri de 2,67 miliarde de lei
Programul Prima Casă continuă cu fonduri de 2,67 miliarde de lei

 

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here