Ce trebuie să ştii despre programul Prima Chirie şi câţi bani poţi lua

1

Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre de Guvern prin care se vor pune în aplicare normele pentru acordarea ajutorului pentru chirie. CasoTeca îţi spune ce trebuie să ştii despre programul Prima Chirie şi câţi bani poţi lua.

Programul Prima Chirie se referă la acordarea unei prime de relocare celor care se angajează la cel puţin 50 de km distanţă de domiciliu. Pot aplica atât persoanele singure, cât şi familiile acestora, însă veniturile nete lunare realizate nu trebuie să fie mai mari de 5.000 de lei pe lună.

Prima de relocare este în cuantum de 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire (chirie și utilități) în noul domiciliu sau noua reședință, dar nu mai mult de 900 de lei.

Ce trebuie să ştii despre programul Prima Chirie şi câţi bani poţi lua
Ce trebuie să ştii despre programul Prima Chirie şi câţi bani poţi lua

Cine beneficiază de Prima Chirie

Pot beneficia de acest ajutor şomerii care se încadrează în muncă cu normă întreagă, pe o perioadă de cel puţin 12 luni, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia

Prima de relocare se acordă, la cerere, lunar, pe o perioada de cel mult 36 de luni, dacă persoanele care solicită acest drept se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni și nu se cumulează cu alte prime de mobilitate prevăzute de lege.

Ce trebuie să ştii despre programul Prima Chirie şi câţi bani poţi lua
Ce trebuie să ştii despre programul Prima Chirie şi câţi bani poţi lua

De asemenea, persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care se încadrează în muncă, ulterior datei înregistrării la aceste agenţii, cu normă întreagă, pe o perioadă de cel puţin 12 luni, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia

Ce documente ai nevoie pentru a obţine Prima Chirie

Pentru a putea beneficia de Prima Chirie, trebuie să depui la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă unde te afli în evidenţă un dosar cu 15 documente. Trebuie să faci acest lucru în termen de 60 de zile de la data încadrării.

Iată care sunt documentele de care ai nevoie:

 • cerere tip
 • actul de identitate care să ateste domiciliul persoanei solicitante a primei de relocare şi, după caz, al soţului, soţiei şi copiilor aflaţi în întreţinere
 • actul în baza căruia a fost încadrat în muncă, în copie, sau dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea
 • angajament pentru respectarea art. 764 din lege
Ce trebuie să ştii despre programul Prima Chirie şi câţi bani poţi lua
Ce trebuie să ştii despre programul Prima Chirie şi câţi bani poţi lua

Multe declaraţii pe proprie răspundere

 •  declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă
 • declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani persoana angajată nu a mai avut raporturi de muncă sau de serviciu cu alţi angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă
 • declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că pentru persoana respectivă ori familia acesteia se asigură sau nu se asigură locuinţă de serviciu ori se suportă sau nu se suportă cheltuielile aferente din fondurile angajatorului
 • declaraţie pe propria răspundere a persoanei încadrate în muncă din care să rezulte că autoritatea publică locală sau centrală asigură sau nu asigură locuinţă de serviciu ori suportă sau nu suportă cheltuielile aferente din fonduri publice persoanei respective ori familiei acesteia

Şi absolvenţii de Medicină pot aplica

 • declaraţie pe propria răspundere a absolvenţilor licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie din care să rezulte că la data solicitării primei de relocare prevăzută la art. 762 din lege nu au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii, după caz
 • declaraţie pe propria răspundere a angajatorului absolvenţilor instituţiilor de învăţământ din care să rezulte că nu are obligaţia, potrivit legii, de a angaja persoana din această categorie, după caz
 • certificatul de căsătorie şi, după caz certificatele de naştere ale copiilor sau documentele care atestă situaţia juridică a copiilor faţă de reprezentantul legal, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului
 • actele prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului
Ce trebuie să ştii despre programul Prima Chirie şi câţi bani poţi lua
Ce trebuie să ştii despre programul Prima Chirie şi câţi bani poţi lua

Contractul de închiriere trebuie înregistrat la Fisc

 • contractul de închiriere înregistrat, conform prevederilor legale, la organul fiscal competent, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului
 • declaraţie pe propria răspundere privind membrii familiei şi veniturile nete care le realizează persoana singură sau împreună cu familia, pe fiecare persoană
 • adeverinţa emisă de angajator pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, că este încadrat în muncă și care atestă venitul net din salarii şi asimilate salariilor realizat sau care se realizează de persoana încadrată solicitantă a primei de relocare

Odată ce Guvernul va aproba această Hotărâre, ea va intra în vigoare şi vor putea fi primite cererile pentru Prima Chirie.

Ce trebuie să ştii despre programul Prima Chirie şi câţi bani poţi lua
Ce trebuie să ştii despre programul Prima Chirie şi câţi bani poţi lua

un comentariu

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here