Nașterea Domnului

2

Sărbătoarea Nașterii Domnului (numită în popor Crăciunul), sărbătorită în fiecare an la 25 decembrie, ne aduce vestea venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu făcut om, pentru mântuirea noastră.

Nașterea Mântuitorului a avut loc la noua luni după Întruparea Sa de la Duhul Sfânt, la Buna-vestire, când Dumnezeu a trimis pe Arhanghelul Gavriil să vestească Fecioarei Maria: ,,Bucura-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine!”.

Când Cezarul August a dat poruncă să se înscrie toată lume, Iosif, logodnicul Mariei, a venit la Betleem, împreună cu ea. De vreme ce Fecioara urma să nască, neaflând loc de găzduire, a intrat într-o peșteră săracă, ce era loc de adăpostire turmelor și acolo L-a născut fără stricăciuni și durere pe Domnul nostru Iisus Hristos, L-a înfășat ca pe un prunc și L-a pus în ieslea dobitocelor pe El, Ziditorul tuturor.

Acestui Prunc au venit să I se închine păstorii vestiți de îngeri, apoi și magii de la Răsărit, aducându-i daruri, ca unui om și Dumnezeu.

Despre aceștia, Scriptura și Tradiția ne spun că se afla, pe vremea lui Moise, în pământul perșilor, un prezicător care a spus: ,,O stea răsare din Iacov!” Profeția a fost făcută înțelepților și așa a ajuns și la cei trei magi care se uitau pe cer să vadă o stea.

Oameni învățați, când au văzut că o stea nu merge precum celelalte, de la răsărit la apus, ci de la miazăzi spre miazănoapte, au cunoscut că această stea arată nașterea unui mare împărat.

Mergand după stea până la Ierusalim,au întrebat: ,,Unde este Împăratul iudeilor, Cel ce S-a născut? Că am văzut la răsărit steaua și am venit să ne închinăm Lui.”

Tulburat, Irod le-a cerut magilor să se întoarcă să-i spună unde este, ca să i se închine și el. Irod spunea aceasta ca să afle unde este Pruncul și să-l omoare.

Plecând, magii au mers după stea și când aceasta a coborât și a stat deasupra locului unde era Pruncul au intrat și l-au găsit pe Hristos Domnul.

Au căzut in genunchi, I s-au închinat și I-au adus daruri. La porunca îngerului, nu s-au mai întors la Irod, iar acesta, mâniat, a trimis oștile să omoare toți copiii din Betleem, de la doi ani în jos; au fost paisprezece mii de prunci, pe care Biserica îi pomenește ca pe cei dintâi mucenici, pe 29 decembrie.

Iosif, ascultând de îngerul trimis de Dumnezeu, a luat Pruncul și pe Maica Lui și s-au dus în Egipt, până când a murit Irod.

Prin îndemn de la înger, Iosif s-a întors in pământul lui Israel, dar a mers să locuiască în Nazaret, ca să se împlinească voia lui Dumnezeu. Acestui Prunc venit spre mântuirea noastră, lui Iisus Hristos să ne închinăm și noi și să-i aducem, ca dar, viața noastră trăită după sfintele Lui porunci!

scris de Codruț Cojocaru

2 comentarii

  1. […] Sărbătoarea Nașterii Domnului (numită în popor Crăciunul), sărbătorită în fiecare an la 25 decembrie, ne aduce vestea venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu făcut om, pentru mântuirea noastră. Nașterea Mântuitorului a avut loc la noua luni după Întruparea Sa de la Duhul Sfânt, la… Cititi mai multe aici: Nașterea Domnului […]

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here