SkyTower București încheie primul trimestru al lui 2024 cu noi contracte de închiriere însumând 3.000 mp

0

București, 30 aprilie 2024 – SkyTower, clădirea iconică a Bucureștiului și cea mai înaltă clădire din România, anunță semnarea de contracte de închiriere pentru mai mult de 3.000 de metri pătrați de spații de birouri premium, în primul trimestru al anului 2024, atrăgând atât companii locale, cât și internaționale.
Contractele semnate în 2024 arată atractivitatea în creștere a SkyTower pentru diverse sectoare de afaceri precum energie regenerabilă, inteligență artificială, platforme de tranzacționare cu monede digitale, retail și agricultură.
Infrastructura modernă a SkyTower, concentrată pe siguranță și sustenabilitate, dar și gama de facilități unice, susținute de servicii premium, activări de comunitate plus locația strategică, au contribuit la semnarea de noi contracte de închiriere cu următoarele companii:
1. DATAWORKS RESEARCH SRL este un furnizor de API-uri pentru date de afaceri și firmografice curate de AI, oferind peste 60 de puncte de date pe peste 80 de milioane de companii pentru automatizarea deciziilor de afaceri. Compania se angajează să îmbogățească organizațiile cu cele mai bune date posibile pentru a deschide noi baze de afaceri cu clienții lor IMM-uri. Datele Veridions sunt reîmprospătate în mod regulat pentru a asigura acuratețea și fiabilitatea, permițând companiilor să ia decizii informate cu încredere și să minimizeze riscurile. Serviciile lor includ date pentru achiziții, asigurări, informații despre piață și managementul lanțului de aprovizionare.

O companie românească cu acționariar american specializată în Inteligență Artificială și baze de date. DataWorks Research SRL se află în fruntea inovației, valorificând tehnologii AI de ultimă generație pentru a genera insights și soluții bazate pe date pentru întreprinderi din diverse industrii.

2. BITPANDA GMBH VIENNA SUCURSALA BUCUREȘTI – Bitpanda a fost fondată la Viena în 2014 și este unul dintre cei mai importanți brokeri de criptomonede din Europa. Cu o selecție de peste 2.800 de active digitale, inclusiv peste 400 de active cripto și numeroase acțiuni, ETF-uri, metale prețioase și mărfuri, Unicornul fintech austriac oferă una dintre cele mai cuprinzătoare game de active digitale disponibile în Europa. Cu peste 4,5 milioane de utilizatori și zeci de parteneri instituționali, Bitpanda deține licențe în mai multe țări și un istoric de colaborare cu autoritățile locale de reglementare pentru a menține activele în siguranță. Acest lucru face din Bitpanda una dintre cele mai sigure și mai strict reglementate platforme de tranzacționare din industrie.
3. AJ CONSTRUCTION SRL – O companie românească specializată în energie regenerabilă. AJ Construction SRL este dedicată avansării durabilității prin dezvoltarea și implementarea soluțiilor de energie regenerabilă. Cu accent pe inovație și responsabilitatea față de mediu, ei contribuie la tranziția României către un viitor mai verde.

”SkyTower s-a distins net de-a lungul timpului în piața românească a clădirilor de birouri premium, acesta fiind principalul motiv pentru care tot mai multe companii aleg să devină chiriașii noștri. Turnul este atractiv datorită confortului său, caracteristicilor inovatoare de înaltă tehnologie, sustenabilității și securității, dar și datorită nivelului său de servicii și unicității evenimentelor exclusiv dedicate comunității. Începând de azi, întregul spațiu de birouri disponibil în SkyTower este deja închiriat, iar până când noi spații de birouri vor deveni disponibile în câteva luni, menținem o listă de așteptare pentru potențiali chiriași noi,” a declarat Leo Forstner, CEO RPHI Romania – compania care deține și administrează SkyTower.


Dat fiind faptul că SkyTower București continuă promisiunea de a oferi un mediu de lucru excepțional și de a sprijini creșterea afacerilor partenerilor săi, turnul a încheiat anul 2023 cu două închirieri majore la finalul anului:
AOT ENERGY SRL, o companie de energie aparținând grupului internațional ArrowResources AG, cu sediul în Elveția, s-a mutat recent la etajul 20 al SkyTower, iar Blankfactor SRL, un furnizor global de soluții tehnologice pentru transformarea digitală pentru servicii financiare la nivel mondial, este acum unicul chiriaș al etajului 35 al turnului, reprezentând cea mai înaltă locație de birouri dintr-un office building din România.

Despre SkyTower:

SkyTower este cea mai înaltă clădire din România și cea mai iconică clădire de birouri din Bucureşti. Turnul are 37 de etaje, ajungând la o înălțime de 137 de metri deasupra solului şi 60 de metri de structură subterană cu 5 etaje de locuri de parcare și depozitare. Toate zonele de birouri din SkyTower sunt iluminate natural, iar etajele superioare beneficiază de ascensoare de mare viteză, care ating o viteză maximă de 6 metri pe secundă.


SkyTower este prima clădire de birouri din România certificată cu LEED Platinum Operations and Maintenance (Operaţiuni şi Mentenanţă), și deține, de asemenea atestarea Gold DGNB pentru clădiri sustenabile, în urma evaluării de către ÖGNI (Societatea austriacă pentru managementul imobiliar sustenabil). Mai mult, SkyTower este prima clădire din lume certificată cu SHORE PLATINUM.
Din februarie 2023, SkyTower este singura clădire din România membră a Federației Mondiale a Turnurilor Emblematice – WFGT (World Federation of Great Towers)
La Gala Forbes Romania – Best Office Buildings 2023 – SkyTower a fost distins cu premiul „CEA MAI EMBLEMTICA CLADIRE DE BIROURI DIN ROMANIA.”
In iunie 2023 SkyTower a primit 2 premii la Gala IPA – Romanian Property Awards: Office Refurbishment Award și Office Interior Award.
Clădirea SkyTower este deținută și administrată de Raiffeisen Property Holding International (RPHI), iar de la finalizarea construcției în decembrie 2012, turnul a devenit o emblemă a orașului, remodelând orizontul noului cartier de afaceri din nordul Bucureștiului și stimulând dezvoltarea de noi proiecte în zona Floreasca-Aurel Vlaicu.
Mai multe informații aici: www.skytower.ro

 

SkyTower Bucharest closes the first quarter of 2024
with new leases totalling 3,000 sqm

Bucharest, 30 April 2024 – SkyTower, the iconic landmark of Bucharest and the tallest building in Romania, proudly announces that it has secured leases for more than 3,000 square metres of prime office space in the first quarter of 2024, attracting interest from both local and international companies.
The leases signed until 2024 show the growing attractiveness of SkyTower for various business sectors such as renewable energy, artificial intelligence, digital currency trading platforms, retail and agriculture.

SkyTower’s modern infrastructure, focused on security and sustainability, and its range of unique facilities, backed by premium services, community activations and strategic location, have led to the signing of new leases with the following companies:

1. DATAWORKS RESEARCH SRL – A Romanian company with a US shareholding structure specializing in artificial intelligence and databases. DataWorks Research SRL is at the forefront of innovation, leveraging cutting-edge AI technologies to drive data-driven insights and solutions for businesses across various industries.
2. BITPANDA GMBH VIENNA SUCURSALA BUCUREȘTI – Bitpanda was founded in Vienna in 2014 and is one of Europe’s leading crypto brokers. With a selection of over 2,800 digital assets, including more than 400 crypto assets and numerous stocks, ETFs, precious metals and commodities, the Austrian fintech unicorn offers one of the most comprehensive ranges of digital assets available in Europe. Already trusted by over 4.5 million users, and dozens of institutional partners, Bitpanda holds licenses in several countries, and has a proven track record of working with local regulators to keep assets safe and secure. This makes Bitpanda one of the safest and most strictly regulated trading platforms in the industry.
3. AJ CONSTRUCTION SRL – A Romanian company specializing in renewable energy. AJ Construction SRL is dedicated to advancing sustainability through the development and implementation of renewable energy solutions. With a focus on innovation and environmental responsibility, they contribute to Romania’s transition to a greener future.

„Within the Romanian market of premium office buildings, SkyTower has clearly distinguished itself over time, which is the main reason why more and more companies are choosing to become our tenants. The tower is attractive for its comfort, innovative high-tech features, sustainability and resilience, but also for its level of service and the uniqueness of exclusive community events.
As of today, all the rentable office space in the tower is already leased and until new office space becomes available in a few months, we are maintaining a waiting list for new potential tenants,” stated Leo Forstner, CEO of RPHI Romania – the company that owns and manages SkyTower.

As SkyTower Bucharest remains committed to providing an exceptional working environment and supporting the growth of its tenants’ businesses, the tower closed 2023 with two major year-end lettings:
AOT ENERGY SRL, an energy company belonging to the international group ArrowResources AG based in Switzerland, recently moved into SkyTower’s 20th floor, and Blankfactor SRL, a global provider of end-to-end digital transformation technology solutions for global financial services, is now the sole tenant of the tower’s 35th floor, the highest office space location in a Romanian office building.

About SkyTower:

SkyTower is the tallest building in Romania and the most iconic office building in Bucharest. The tower has 37 floors, reaching a height of 137 metres above ground and 60 metres of underground structure with 5 floors of parking and storage. All office areas in SkyTower are naturally lit and the upper floors benefit from high-speed elevators, which reach a maximum speed of 6 metres per second.

SkyTower is the first LEED Platinum Operations and Maintenance certified office building in Romania, and it also holds the Gold DGNB certification for sustainable buildings, as assessed by ÖGNI (Austrian Society for Sustainable Building Management). Furthermore, SkyTower is the first office building world-wide to be awarded with the SHORE PLATINUM Certification.

Since February 2023, SkyTower is the only building in Romania to be a member of the World Federation of Great Towers (WFGT).

At the Forbes Romania Gala – Best Office Buildings 2023 – SkyTower was awarded the “MOST ICONIC OFFICE BUILDING IN ROMANIA” prize.
In June 2023, SkyTower received 2 awards at the IPA – Romanian Property Awards Gala: Office Refurbishment Award and Office Interior Award.

The SkyTower Building is owned and managed by Raiffeisen Property Holding International (RPHI) and since the completion of its construction in December 2012, the tower has become an emblem of the city, reshaping the skyline of the new business district in the north of Bucharest, and boosting the development of new projects in the Floreasca-Aurel Vlaicu area.

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here