Ce presupune dărâmarea unui perete interior

0
Ce presupune dărâmarea unui perete interior

Prima întrebare care vă vine în minte înainte să dărâmați un perete interior dintr-un apartament se referă la structura de rezistență a imobilului și mai concret “voi modifica sau nu structura de rezistență a imobilului”. Ca să aflați răspunsul trebuie să vă documentați, dar cei mai mulți dintre noi nu știu de unde să obțină informațiile necesare referitoare la structura de rezistență a locuinței și documentele necesare pentru obținerea unei autorizații de construcție și certificat de urbanism, ulterior noul cadastru care să ateste că modificarea s-a făcut în condițiile impuse de lege și toată operațiunea este legală.

În acest caz Legea nr 50/1991 a autorizării construcțiilor prevede situațiile în care se impune o solicitare pentru autorizație de construcție și certificat de urbanism și sancțiunile care se aplică în caz de nerespectare, dispoziții. Numai că legea nu este foarte clară, la Art. 11. – (1) Proprietarul poate aduce îmbunătăţiri sau modificări proprietăţii sale individuale, cu respectarea prevederilor legale referitoare la autorizarea de către autoritatea publică locală a modificărilor constructive, fără a pune în pericol integritatea structurală a clădirii sau a altor proprietăţi individuale.

Ce presupune dărâmarea unui perete interior
Ce presupune dărâmarea unui perete interior

Concret, dacă peretele nu face parte din structura de rezistență a blocului vi se va permite să îl dărâmați. Pentru a afla însă acest lucru aveți nevoie de o expertiză tehnică care se emite de un expert. Lista experților tehnici poate fi consultată pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC). Așadar trebuie să mergeți la Primărie și să obtineți autorizație pentru modificări interioare. De asemenea HG 1588/2007 prevede la Art. 13. – (3) Orice modificare a proprietăţii individuale se va aduce la cunoştinţă asociaţiei pentru înscrierea în jurnalul evenimentelor din cartea tehnică a construcţiei, prin depunerea în copie a actelor de autorizare, a procesului-verbal de recepţie şi a schiţelor.

Ca să obtineți certificatul de urbanism fără de care nu puteți începe modificările interioare trebuie să depuneți la Serviciul de Urbanism al Primăriei următoarele acte: cerere tip completată și semnată, copie a actului de proprietate dacă cererea este întocmită de proprietar, releveu apartament în dublu exemplar pentru modificări interioare, extras de Carte Funciară numai pentru Certificat de Urbanism necesar operațiunilor notariale. Dupa obținerea certificatului de urbanism care în mod normal este emis după 30 de zile și o cerere tip, un acord al asociației de proprietari blocului și un act de la notariat prin care se arată că imobilul nu a fost înstrăinat sau ipotecat veți putea obține autorizația de desființare a peretelui și apoi puteți începe lucrările de demolare.

Ce presupune dărâmarea unui perete interior
Ce presupune dărâmarea unui perete interior

La final, după terminarea lucrărilor de recompartimentare și amenajare trebuie să refaceți cadastrul apartamentului cu situația actuală. Pentru această etapă puteți apela la serviciile unei firme de cadastru care va întocmi documentația necesară și care se va ocupa de prelucrarea tuturor documentelor.

Citește și Cum să decorăm un perete alb cu imperfecțiuni

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here