Pașii pentru autorizarea unei construcții

0

Documentația care trebuie depusă în vederea obținerii autorizației de construire este destul de stufoasă și necesită multă atenție. Cel mai important lucru pentru a avea succes într-un astfel de demers este să cunoaștem bine pașii care trebuie făcuți.

1. Obținerea unui Certificat de urbanism.

Este indicat ca documentația pentru obținerea acestui certificat să fie făcut de un arhitect, deoarece acesta împreună cu beneficiarul vor stabili corect titulatura lucrării, care va fi preluata de avizele pe care le vom obține și apoi de Autorizația de Construire.

2. Obținerea avizelor:

În mod normal, prin certificatul de urbanism se vor cere acorduri de amplasament – aviz de amplasament în primul rând de la furnizorii de utilități: apă-canal, energie electrică, gaze. Aceste avize nu sunt avize de branșament, așa cum sunt des întrebată de către clienții mei, ci sunt avize prin care instituțiile respective își dau acordul sau nu să construim pe acel teren.

Ele pot avea conducte sau rețele care trec prin zonă și atunci se cer restricții de construire sau se impun anumite distanțe de siguranță la care se pot ridica construcții față de rețelele lor.

Descoperă și: Cine este autorizat să monteze uși antifoc?

3. Tot prin certificat

Se vor cere și alte studii care stau la baza construirii unei case: ridicarea topografică – eu le propun clienților mei să înceapă cu această ridicare topografică, deoarece stă la baza certificatului de urbanism, deși topometristul va cere apoi certificatul ca să poată înregistra lucrarea la OCPI (Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară). Făcând ridicarea topografică, arhitectul poate amplasa casa pe planul de situație, acesta având măsurătorile corecte ale terenului, laturile acestuia, date de GPS.

4. Studiul geothenic

Extrem de important pentru a se vedea natura terenului. Se iau probe din pământ și se analizează în laborator, iar structuristul va propune adâncimea și tipul de fundație, în funcție de acest studiu. De asemenea, acest studio geotehnic se poate face înainte de achiziționarea terenului pentru a vedea dacă se pretează scopurilor noastre. Au fost cazuri când au fost terenuri cu umpluturi și s-au propus fundații peste 2 m adâncime, pentru a ajunge la terenul bun de fundare și astfel costurile construcției au fost foarte ridicate.

5. Studiul de însorire.

Aceste studii se cer mai ales în zonele de construire concentrate pentru a se vedea încă din stadiul de proiect dacă noua construcție va umbri alte construcții învecinate sau va fi ea însăși umbrită, nerespectându-se astfel condițiile de locuire.

6. Acorduri de la Instituțiile de Stat

Tot prin Certificat se mai pot cere acorduri de la Instituțiile de Stat care administrează drumurile locale, dacă terenul se află în imediata vecinătate a unui drum național sau județean cu mai multe benzi de circulație, unde se circula cu viteză.

Pentru obținerea acestui aviz, este necesar un proiect de drumuri făcut de o persoană autorizată și acordul poliției rutiere, care poate fi luat tot de același birou care se ocupă cu proiectul respectiv.

7. Avize de la Pompieri, Sănătatea Populației

În funcție de destinația construcției și de zona în care va fi amplasată, se mai pot cere avize de la Pompieri, Sănătatea Populației. La aceste avize este necesar tot proiectul de arhitectură în stare finală.

Ca documentație, pentru aceste avize este necesară o cerere, un memoriu tehnic de arhitectură, planul de situație cu amprenta construcției propusă în dublu exemplar, un plan de încadrare în zonă, o copie după actul de proprietate, copie după actul de identitate sau CUI-ul în cazul societăților.

După obținerea avizelor cerute prin Certificatul de Urbanism, se mai cere o copie legalizată după actul de proprietate și un extras de carte funciară la zi (are o valabilitate de 30 de zile), prin care se arată ca terenul respectiv este „fără sarcini”, nu sunt interdicții puse. Acest extras de carte funciară se cere la fiecare acțiune care se referă la teren: vânzare, cumpărare, depunere certificate de urbanism, închiriere etc.

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here